Polar Design Slovakia

Polar Design je mladým a kreatívnym tímom nadšencov, ktorí internetovú komunikáciu považujú nielen za zaujímavú prácu, ale aj svoje hobby. Táto značka vznikla v roku 1999 v USA, od roku 2002 zastrešuje aj spoločnosť IMS Slovensko, s.r.o. V súčasnosti Polar Design pôsobí v USA a v Európe. Pomáhame klientom zlepšovať prezentáciu a komunikáciu na internete a efektívne využívať široké možnosti tohto dynamického média.

Naše poslanie
Zmeniť internet, v ktorom sú webové stránky prehľadné, ľahko použiteľné, príjemné a pomáhajú našim klientom vďaka modernému marketingu predávať viac.

Služby pre vás
Špecializujeme sa najmä na služby v oblasti internetu, ale našim zákazníkom dokážeme poskytnúť aj kreatívne grafické návrhy a komplexné projekty. Vieme, že aj tá najlepšia forma komunikácie je efektívna len do tej miery, do akej sa dostane k svojim adresátom. Preto naše služby v oblasti marketingu na internete sú zamerané predovšetkým na zvyšovanie popularity web stránok, ako je Search Engine Optimization. Zobrazenie na popredných miestach vyhľadávacích serverov prináša so sebou vyššiu návštevnosť a vyššia návštevnosť znamená pravdepodobnosť zvýšenia obratu. K našim klientom v tejto oblasti patrí napríklad reštaurácia Upside Down v Bratislave (steak & whisky), ktorej sa vďaka nášmu marketing riešenu darí získavať denne niekoľko vyplnených formulárov rezervácii priamo z web stránky a to nie je všetko.

dizajn
- dizajn web stránok (tzv. webdesign, webdizajn)
- tvorba animácií a prezentácií
- návrh logotypov

vývoj softvéru
- tvorba www stránok (tzv. tvorba web)
- unikátne softvéry pre web alebo mobily (flash aplikácie)
- databázové aplikácie na internete
- vývojové práce v oblasti platforiem Linux a Windows

marketingové služby
- tvorba textov pre web (copywriting)
- zvyšovanie popularity web stránok, vašej firmy na internete SEO
- zobrazenie vašich web stránok na popredných miestach vo vyhľadávačoch
- manažment obsahu web stránok (tzv. cms)
- internetový obchod (tzv. eshop)